Giờ Học Linh Hoạt | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giờ Học Linh Hoạt

Ưu điểm

- Giáo viên tốt bụng, thân thiện, thái độ với học viên rất tốt, lúc học rất chăm sóc cho học sinh.
- Sắp xếp ca, giờ học rất linh hoạt, nếu bận có thể đổi ca.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Quá trình học ở đây rất tốt, thoải mái, không bị áp lực nên là các bạn còn yếu, kém, tự ti khi giao tiếp cũng nên đi vì dù bạn phát âm không đúng, ngữ pháp có thể sai thì giáo viên vẫn thân thiện, không cau có mà vẫn vui vẻ giúp bạn sửa. Đặc biệt "không có bài tập về nhà!"

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn