Good Teacher | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Good Teacher

Ưu điểm

- Good teacher, good friend.
- Good quality of facilities.
- Nhân viên của trung tâm nhiệt tình và thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Em cảm thấy việc học tại đây rất tốt, thầy cô dạy rất nhiệt tình và chuyên môn rất tốt.
- Vì môi trường học tập ở ALS rất thoải mái và vui vẻ nên em mong trung tâm sẽ có được thêm nhiều bạn học viên mới để trung tâm ngày càng được mở rộng, mở ra nhiều cơ hội học tập với một chất lượng tuyệt vời cho mọi người.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn