Học Phí Rẻ | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí Rẻ

Ưu điểm

- 100% giáo viên nước ngoài.
- Học phí rẻ.
- Vị trí trung tâm.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất vui và hiểu được nhiều kiến thức.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn