Khuyến Khích
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (hcmute.edu.vn)

Long Đinh Thành
Long Đinh Thành

Khuyến Khích

Ưu điểm

TRường đẹp

Khuyết điểm

Chất lượng đầu ra

Trải nghiệm

Thật thú dị và các bạn muốn biết thì vào học đi nè,,,,,

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn