Định vị nhãn hiệu - Định hình thương hiệu - Bảo vệ nhãn hiệu - dhnh.edu.vn

Định vị nhãn hiệu - Định hình thương hiệu - Bảo vệ nhãn hiệu - dhnh.edu.vn

  • Giá Cả
  • Chất Lượng
  • Phục Vụ
  • Trung Thành
  • Giới thiệu
5.5
2 đánh giá

2.5 trên thang điểm 5*

  1. 5 0.0%
  2. 4 0.0%
  3. 3 100.0%
  4. 2 0.0%
  5. 1 0.0%

Vì một nền giáo dục minh bạch, hãy viết đánh giá đầu tiên của bạn!

Viết đánh giá ngay

Đánh giá từ cộng đồng EBIV

Định vị nhãn hiệu - Định hình thương hiệu - Bảo vệ nhãn hiệu - dhnh.edu.vn

Khoá học

Bài viết liên quan

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn muốn tham gia ngay?