University

Có 673 kết quả tìm được.
7.4 / 10
Điểm tín nhiệm

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (pup.edu.vn)

 |  5 đánh giá

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân trực thuộc Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân có trách nhiệm đào tạo cán bộ Cảnh sát nhân dân có trình độ đại học và sau đại học.

6.1 / 10
Điểm tín nhiệm

Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQGHN (ueb.vnu.edu.vn)

 |  13 đánh giá

Trường Đại Học Kinh Tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở chuyên đào tạo bậc đại học và sau đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học chuyên ngành kinh tế học và kinh doanh học của Việt Nam

8.0 / 10
Điểm tín nhiệm

Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội (hau.edu.vn)

 |  4 đánh giá

Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội được thành lập năm 1969, trường chuyên sâu đào tạo các ngành kiến trúc, quy hoạch, kỹ thuật xây dựng, quản lý xây dựng, và các ngành khác rất có uy tín tại Việt Nam

9.0 / 10
Điểm tín nhiệm

Trường Đại Học Tài Chính - Kế Toán

 |  1 đánh giá

Trường Đại học Tài chính Kế toán đào tạo nguồn nhân lực các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế - tài chính - kế toán - kiểm toán và các ngành nghề khác ở trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

7.7 / 10
Điểm tín nhiệm

Nhạc Viện TP. HCM (hcmcons.vn)

 |  6 đánh giá

Năm 1956, trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn ra đời với hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây phương, bao gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc.

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên được thành lập năm 2001. Trường đào tạo các hệ Cao đẳng, Đại học, sau Đại học và liên kết đào tạo quốc tế.

6.0 / 10
Điểm tín nhiệm

Đại học điện lực (epu.edu.vn)

 |  4 đánh giá

Trường Đại Học Điện Lực trực thuộc Bộ Công thương Việt Nam, là trường đại học định hướng ứng dụng-thực hành, chuyên đào tạo cử nhân và kỹ sư thực hành cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

8.0 / 10
Điểm tín nhiệm

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (neu.edu.vn)

 |  3 đánh giá

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân là trường trọng điểm quốc gia Việt Nam, trường chuyên đào tạo chuyên gia kinh tế cho đất nước trình độ đại học và sau đại học. Trường còn là trung tâm nghiên cứu kinh tế chuyên sâu, tư vấn...

7.0 / 10
Điểm tín nhiệm

Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền

 |  1 đánh giá

Học viện báo chí và tuyên truyền là trường trọng điểm quốc gia trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chuyên đào tạo trong lĩnh vực về lý luận chính trị và báo chí, truyền thông

5.4 / 10
Điểm tín nhiệm

Học viện Hành Chính Quốc Gia

 |  5 đánh giá

Học viện Hành chính Quốc gia là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, các chức danh công chức hành chính các cấp, cán bộ, công chức cơ...

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?