Giáo Trình Ổn - Đánh giá về Ngoại ngữ Liên Mỹ UAschools | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Giáo Trình Ổn

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên dạy tốt.
- Giáo trình ổn.

Điểm cần cải thiện

- Thời gian giáo viên nước ngoài dạy nên nhiều hơn.
- Nên dùng máy chiếu nhiều hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học dễ hiểu, tiếp thu bài tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.