Giáo Trình Ổn - Đánh giá về Ngoại ngữ Liên Mỹ UAschools | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Trình Ổn

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên dạy tốt.
- Giáo trình ổn.

Điểm cần cải thiện

- Thời gian giáo viên nước ngoài dạy nên nhiều hơn.
- Nên dùng máy chiếu nhiều hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học dễ hiểu, tiếp thu bài tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.