Giáo Viên Rất Thân Thiện - Đánh giá về Ngoại ngữ Liên Mỹ UAschools | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Viên Rất Thân Thiện

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên rất thân thiện và giảng bài dễ hiểu.
- Trường, lớp sạch sẽ và gọn gàng.
- Trường có cách dạy bài dễ hiểu, các học viên hòa đồng.

Điểm cần cải thiện

Kiếm tra khá thường xuyên.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm của em: không tốt Anh văn.
- Sau khi học: đã cải thiện hơn rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.