Thường Tổ Chức Lễ Hội - Đánh giá về Ngoại ngữ Liên Mỹ UAschools | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thường Tổ Chức Lễ Hội

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Rộng rãi, thoáng mát.
- Giảng dạy rõ ràng, dễ hiểu.
- Thường tổ chức các lễ hội như Halloween, Christmas...

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất tốt. Mình khuyên các bạn học viên mới hãy học ở đây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.