PDP Thinking School - Khóa học IQ Play & Learn | Edu2Review

Khóa học IQ Play & Learn

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Lộ trình khóa học

6 - 8 tuổi: Khám phá thế giới xung quanh; Trò chơi sáng tạo; Ứng dụng sơ đồ tư duy; Lắp ráp mô hình và động cơ đơn giản; Sáng tác truyện tranh.

9 - 11 tuổi: Lắp ráp mô hình và động cơ phức tạp; Ứng dụng sơ đồ tư duy; Trò chơi rèn luyện IQ (Brain Boosting Game - Junior); Vui học khoa học, toán.

12 - 14 tuổi: Lắp ráp mô hình cao cấp Mindstorm; Thiết kế, lập trình Game Robot; Sáng tạo nghệ thuật - Animation; Trò chơi rèn luyện IQ (Brain Boosting Game - Senior).

Phương pháp giảng dạy

Power IQ Play & Learn giúp trẻ trải nghiệm việc tự học và cảm nhận ý nghĩa to lớn của việc tự phát minh, sáng chế, tư duy để giải quyết vấn đề từ những tình huống đơn giản, gần gũi, và chơi những trò chơi rèn luyện trí não qua việc quan sát, tìm hiểu những hiện tượng kỹ thuật đơn giản.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

PDP Thinking School

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá