Bổ Ích, Dễ Hiểu - Đánh giá về Tiếng Anh trực tuyến ENGO | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Bổ Ích, Dễ Hiểu

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Cấu trúc chặt chẽ dễ hiểu.

Điểm cần cải thiện

Hình ảnh, âm thanh.

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất bổ ích giúp mình phát triển nhiều về tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.