You need to enable JavaScript to run this app.

Trung Tâm Tiếng Anh Nghe Nói | Tiếng Anh Tổng Quát, Luyện Thi IELTS

3 đánh giá
0906680616
Trung Tâm Tiếng Anh Nghe Nói | Tiếng Anh Tổng Quát, Luyện Thi IELTS
  • Trung Tâm Tiếng Anh Nghe Nói | Tiếng Anh Tổng Quát, Luyện Thi IELTS
  • Trung Tâm Tiếng Anh Nghe Nói | Tiếng Anh Tổng Quát, Luyện Thi IELTS
  • Trung Tâm Tiếng Anh Nghe Nói | Tiếng Anh Tổng Quát, Luyện Thi IELTS

Đánh giá

Viết đánh giá

6.8

tuyệt vời
Tổng 3 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Học viên đánh giá

Địa điểm