Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Trung Tâm Action English (actionenglish.vn)5

Khuyến khích Xác nhận là học viên

Tôi thích học ở Action English

Ưu điểm:
Chất lượng giảng dạy tốt

Khuyết điểm:
Thời gian chưa linh hoạt

Trải nghiệm:
Nhìn chung, tôi cảm thấy sau khóa học ở Action English khả năng giao tiếp của mình đã cải thiện đáng kể. Mọi người nên học thử.