Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Trung Tâm Action English 5

Khuyến khích Được xác thực bởi Edu2Review

Tôi thích học ở Action English

Ưu điểm:
Chất lượng giảng dạy tốt

Khuyết điểm:
Thời gian chưa linh hoạt

Trải nghiệm:
Nhìn chung, tôi cảm thấy sau khóa học ở Action English khả năng giao tiếp của mình đã cải thiện đáng kể. Mọi người nên học thử.

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?