Trung Tâm American Education Group AEG - Khóa học STEAM English – WHIZ KIDS (6-11 tuổi) | Edu2Review

STEAM English – WHIZ KIDS (6-11 tuổi)

Học phí 28.000.000đ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

27 tuần

Thông tin liên hệ

STEAM English – WHIZ KIDS là chương trình đào tạo Anh ngữ học thuật đột phá dành cho học viên từ 6-11 tuổi. Thông qua các hoạt động thí nghiệm theo mô hình STEAM. Chương trình này giúp học sinh trải nghiệm, tương tác, học thông qua hành và khiến việc học tiếng Anh trở nên lý thú hơn bao giờ hết.

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn