Bài Giảng Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Bài Giảng Chất Lượng

Ưu điểm

- Nhiệt tình.
- Bài giảng chất lượng.
- Hỗ trợ tận tình.

Điểm cần cải thiện

- Chỗ gửi xe.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Môi trường học thoải mái, chất lượng, nên tham gia khóa học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn