Chất Lượng Đào Tạo Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Đào Tạo Tốt

Ưu điểm

- Chất lượng đào tạo tốt, giảng viên dạy dễ tiếp thu bài nhanh.
- Trung tâm có các trang web có ích và cập nhật đầy đủ, chính xác cho học viên.
- Các bài giảng bám sát vào đề thi thực tế.

Điểm cần cải thiện

- Loa nghe hơi nhỏ.
- Máy lạnh khá lạnh.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khóa học phù hợp và lấy lại kiến thức căn bản cho nhưng bạn bị mất gốc, bên cạnh đó giúp bám sát vào cấu trúc của đề thi thực tế.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn