Chất Lượng Phòng Học Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Phòng Học Tốt

Ưu điểm

- Thân thiện.
- Sạch sẽ.
- Chất lượng phòng học tốt.

Điểm cần cải thiện

- Giảng viên giảng nhanh.
- Số lượng học viên trong 1 lớp quá đông.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn