Đội Ngũ Tư Vấn Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Đội Ngũ Tư Vấn Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Đội ngũ tư vấn nhiệt tình.
- Giáo viên dạy dễ hiểu.
- Bài giảng, giáo trình súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu.
- Cơ sở hạ tầng đầy đủ tiện nghi.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Là nơi các bạn nên trải nghiệm.
- Bạn sẽ thấy trình độ tiếng Anh được cải thiện rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn