Giảng Viên Giảng Dễ Hiểu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giảng Viên Giảng Dễ Hiểu

Ưu điểm

- Tài liệu đầy đủ.
- Giảng viên giảng dễ hiểu.
- Máy lạnh hoạt động tốt.

Điểm cần cải thiện

- Mở thêm nhiều chi nhánh.
- Lớp hơi đông.
- Nhiều bài tập hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Cơ sở vật chất tốt, giảng viên dễ thương.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn