Giảng Viên Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giảng Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Cách đào tạo và dạy phù hợp với bản thân.
- Tài liệu dễ học.
- Giảng viên nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

- Số lượng đông, hơi chật chội.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Các bạn nên đi học sớm để có chỗ ngồi phù hợp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn