Giảng Viên Tận Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giảng Viên Tận Tình

Ưu điểm

- Giảng viên tận tình.
- Không gian thoáng, phù hợp với người học.
- Tư vấn viên nhiệt tình hướng dẫn việc đăng ký học.

Điểm cần cải thiện

- Hạn chế số lượng học viên trong lớp học.
- Nên huẩn bị bàn đơn thay vì bàn dài.
- Thời gian học linh hoạt.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tài liệu cập nhật liên tục, phù hợp với các kỳ thi chứng chỉ.
- Giảng viên hỗ trợ nhiệt tình.
- Để ôn thi lấy chứng chỉ TOEIC hay học giao tiếp thì Anh Lê Toeic cũng là nơi bạn nên xem xét.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn