Giáo Án Rõ Ràng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Án Rõ Ràng

Ưu điểm

- Dễ hiểu.
- Nhiệt tình.
- Giáo án rõ ràng.

Điểm cần cải thiện

- Cần có chỗ gửi xe tại nơi học.
- Có thêm nhiều bài tập hơn.
- Khóa học nên học cùng một địa điểm để dễ dàng cho việc đi lại.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nên đi học đủ buổi để dễ nắm các kỹ năng làm bài.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn