Giáo Viên Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Giáo viên hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu.
- Trung tâm có những trang web, Facebook hướng dẫn học tiếng Anh nhanh và hiệu quả.
- Các bạn tư vấn khóa học phù hợp và nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

- Cải thiện loa nghe.
- Cải thiện tài liệu tham khảo phong phú và sát đề thi hơn.
- Cải thiện chỗ để xe gần trung tâm.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khóa học phù hợp cho những bạn mất gốc, cần cải thiện tiếng Anh của bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn