Kiến Thức Cô Đọng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Kiến Thức Cô Đọng

Ưu điểm

- Kiến thức cô đọng, ngắn gọn, súc tích.
- Thầy dễ thương, tạo không khí thoải mái, vui vẻ.
- Chỗ học sạch sẽ, sáng sủa.

Điểm cần cải thiện

- Tiền gửi xe.
- Thay đổi máy lạnh.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Đăng ký ngay không cần suy nghĩ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn