Nên Đi Học Đầy Đủ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nên Đi Học Đầy Đủ

Ưu điểm

- Dễ hiểu.
- Nhiệt tình.
- Tài liệu ok.

Điểm cần cải thiện

- Chỗ học đi qua đường hay bị kẹt xe.
- Mất phí giữ xe.
- Có thêm nhiều bài tập.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Thích học.
- Thời gian trôi qua nhanh.
- Nên đi học đầy đủ để có kiến thức vững.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn