Tận Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tận Tâm

Ưu điểm

- Tốt.
- Chất lượng.
- Tận tâm.

Điểm cần cải thiện

- Phân chia lớp học hợp lý.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn