Thời Gian Linh Động | Edu2Review
🎉 Ưu đãi SỐC!! Gói EduMember chỉ 99K/năm từ 10H - 14H hôm nay 04/12/2020.
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thời Gian Linh Động

Ưu điểm

- Thời gian linh động.
- Tài liệu dễ hiểu.
- Nhân viên thân thiện.

Điểm cần cải thiện

- Có bãi đỗ xe riêng.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Dễ tiếp thu kiến thức.
- Trung tâm nên in tài liệu để học viên luyện tập nhiều hơn thay vì gửi file vì đôi khi không có thời gian đi in.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn