Trung Tâm Có Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Có Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, giảng viên và cộng tác viên nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

Máy lạnh hơi lạnh

Trải nghiệm và lời khuyên

Học rất vui với phương pháp ngắn ngọn nhưng nhớ lâu , thực hành nhiều . Khuyên mọi người nên học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn