You need to enable JavaScript to run this app.

Tiếng Anh giao tiếp người lớn Giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Đối tượng học viên:

  • Người lớn.

Phương pháp giảng dạy:

  • Mô hình phát triển toàn diện, chú trọng phát triển tư duy phản biện và các kỹ năng đồng đội, kỹ năng sống… kích thích và tạo được sự tò mò, ham tìm hiểu ở người học.

Mô tả khóa học:

  • "English for Communication" - Khóa học tiếng Anh cho người lớn xây dựng kiến thức ngoại ngữ thông qua các chủ đề kinh doanh, đời sống xã hội hay những chủ đề gần gũi với công việc, học tập. Tính ứng dụng thực tế cao và thời gian học linh động.

Lợi ích khóa học

Có thể bạn quan tâm