Truong Hung đã viết đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ AMA2

Được xác thực bởi Edu2Review

Không xứng đáng với số tiền bỏ ra

Ưu điểm:
Chưa tìm thấy

Khuyết điểm:
1. Lớp quá đông 2. Giáo viên không nhiệt tình 3. Thời gian thực tập kỹ năng nói rất ít

Trải nghiệm:
Lớp học theo dạng tự học, số lượng học viên đông, chỉ có 1 giáo viên người VIệt và 1 giáo viên nước ngoài, rất khó được thực tập speaking với giáo viên bản ngữ do phải chờ nhiều người, giáo viên kém nhiệt tình

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?