Các Tiết Học Giao Tiếp Đầy Thú Vị | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Các Tiết Học Giao Tiếp Đầy Thú Vị

Ưu điểm

- Trung tâm có giáo viên tận tâm.
- Các tiết học giao tiếp đầy thú vị.
- Học từ bước phát âm rồi mới đến giao tiếp giúp nghe - nói dễ dàng.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên đăng ký từ khóa luyện phát âm trước.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn