Chương Trình Học Hợp Lý | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chương Trình Học Hợp Lý

Ưu điểm

- Giáo viên vui vẻ.
- Giáo viên là con gái.
- Chương trình học hợp lý.

Điểm cần cải thiện

- Bãi giữ xe.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm rất tốt khi học ở đây.
- Các bạn nên chọn ATEN vì học rất vui và hiệu quả.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn