Đội Ngũ Giảng Dạy Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Đội Ngũ Giảng Dạy Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Sự nhiệt tình của đội ngũ giảng dạy.
- Đội ngũ tư vấn viên tư vấn nhiệt tình.
- Chương trình giảng dạy phù hợp với người mất gốc.

Điểm cần cải thiện

- Hình ảnh minh họa.
- Nơi gửi xe.
- Cơ sở vật chất.

Trải nghiệm và lời khuyên

Quá trình tôi học ATEN, tôi cảm thấy may mắn khi học tập tại đây. Chương trình học rất phù hợp với những người mất gốc như tôi. Quá trình học rất vui và giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc cải thiện tiếng Anh của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn