Giáo Viên Biết Được Điểm Yếu Để Giúp Học Viên Cải Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Biết Được Điểm Yếu Để Giúp Học Viên Cải Thiện

Ưu điểm

- Ngoài cô giáo chính còn có thêm 1 coach để ôn tập và 1 bạn care gửi mọi người lịch học, đăng bài tập cho mọi người.
- Cô giáo hiểu được học viên yếu ở đâu và làm cách nào để cải thiện.

Điểm cần cải thiện

- Số lượng học viên đông (15), hiệu quả truyền đạt sẽ bị giảm.
- Nâng mức độ quan tâm từ bạn care => hiểu biết được khả năng của học viên => lộ trình riêng.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Làm đầy đủ bài tập.
- Xem thêm các phương pháp khác, các video hướng dẫn trên youtube để so sánh phương pháp học tập tại lớp => chọn cách học cho mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn