Giáo Viên Ôn Hòa | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Ôn Hòa

Ưu điểm

- Chất lượng giảng dạy tận tình.
- Giáo viên ôn hòa, dễ giao tiếp.

Điểm cần cải thiện

- Bãi giữ xe.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cố gắng học tốt phát âm là bước đầu tiên để nắm vững tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn