Giáo Viên Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Thân Thiện

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, nhiệt tình, quan tâm hướng dẫn, giảng dạy học viên.
- Nhân viên trung tâm tư vấn khóa học nhiệt tình, chu đáo.

Điểm cần cải thiện

- Nên có nơi gửi xe và hướng dẫn cụ thể hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm 8/10.
- Học tập chăm chỉ chắc chắn sẽ giỏi, giáo viên giảng tới đâu mà đi học về không ôn và thực hành cũng vậy.
- Mình biết được nhiều tips cải thiện tiếng Anh hơn.
- Biết cách phát âm chuẩn hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn