Khoá Học Giao Tiếp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Huyền Khánh
Huyền Khánh

Khoá Học Giao Tiếp

Ưu điểm

Lộ trình học hay phù hợp, mô hình học bám sát học viên

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia khoá học ở Aten để tự tin lấy lại căn bản tiếng anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn