Là Trung Tâm Uy Tín Nhất Từng Học. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Trà Trang
Trà Trang

Là Trung Tâm Uy Tín Nhất Từng Học.

Ưu điểm

Giáo viên - coach - care quan tâm tận tình. Chỉnh sửa từng lỗi sai về phát âm cho mình. Vừa học vừa thực hành nên mình nhớ ngay kiến thức.

Điểm cần cải thiện

Loa chưa tốt.

Trải nghiệm và lời khuyên

Quyết tâm với mục tiêu của bản thân là quan trọng nhất. Nếu bạn đã quyết tâm thì aten sẽ giúp bạn giao tiếp thành thạo. Giống như mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn