Lộ Trình Rõ Ràng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lộ Trình Rõ Ràng

Ưu điểm

- Giáo viên, care hướng dẫn tận tình.
- Hỗ trợ học viên khi có thắc mắc.
- Bài học lộ trình rõ ràng

Điểm cần cải thiện

- Triển khai thêm nhiều giờ học hơn.
- Có thêm những giáo trình khác. Ví dụ: TOEIC, IELTS...

Trải nghiệm và lời khuyên

Nghe tư vấn kỹ về khóa học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn