Lớp Học Có Lồng Ghép Trò Chơi | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lớp Học Có Lồng Ghép Trò Chơi

Ưu điểm

- Lớp học có đến 2 giáo viên (1 teacher, 1 coach) và 1 bạn care nên học viên sát sao trong lịch học hơn.
- Trong quá trình học có lồng ghép trò chơi giúp lớp học trở nên thú vị hơn.
- Phương pháp dạy tương đối rõ ràng, dạy phiên âm quốc tế trong lớp phát âm.

Điểm cần cải thiện

- Mình nghĩ cần cải thiện cơ sở vật chất thôi.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học cảm thấy khả năng có tiến bộ, môi trường vui vẻ, học năng động. Bản thân mình đánh giá lớp học tương đối chất lượng vì mình học cũng nhiều trung tâm rồi.
- Khi gặp khó khăn, thắc mắc thì bộ phận tư vấn cũng nhiệt tình, thay vì khóa học chỉ học được 1 lớp phát âm cơ bản chẳng hạn, tuy nhiên khi bạn có nhu cầu và muốn học thêm lớp phát âm nữa thì trung tâm vẫn tạo điều kiện cho học thoải mái. Đây là điều mình thích nhất.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn