Lớp Học Vui Nhộn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lớp Học Vui Nhộn

Ưu điểm

- Lớp học rất vui nhộn, mọi người rất hòa đồng.
- Teacher, coach và care rất nhiệt tình.
- Bài tập được cập nhật sau mỗi buổi học, care đăng bài rất chi tiết và cẩn thận.

Điểm cần cải thiện

- Trung tâm cần cải thiện phòng học, có chỗ để xe rộng rãi hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Có cải thiện chút về trình độ nói.
- Cải thiện chút về kỹ năng nghe.
- Lời khuyên cho các bạn học mới là nên tập trung lắng nghe những lời giảng của giáo viên, nên làm bài tập đầy đủ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn