Môi Trường Học Tập Vui Vẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học Tập Vui Vẻ

Ưu điểm

- Đội ngũ giảng viên tốt.
- Môi trường học tập vui vẻ.
- Có mở các buổi học ngữ pháp miễn phí.

Điểm cần cải thiện

- Giảm số lượng học viên trong lớp.
- Thông báo buổi học nên gọi, không nên chỉ nhắn tin.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Cải thiện kỹ năng nói.
- Tự tin hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn