Thời Gian Học Dễ Sắp Xếp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thời Gian Học Dễ Sắp Xếp

Ưu điểm

- Một lớp luôn có teacher dạy bài mới, sau đó coach review lại bài học và care thường xuyên cập nhật, giúp đỡ học viên.
- Teacher và coach rất năng động, vui vẻ, tạo không khí thoải mái khi học, dễ tiếp thu ngay trong buổi học.
- Thời gian học dễ sắp xếp, phù hợp với công việc của tôi.

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất hơi cũ.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Quá trình học rất vui vẻ, mình cảm thấy trình độ tiếng Anh cải thiện rõ rệt, không còn khó khăn hay ngại khi nói tiếng Anh.
- Nên học lại và làm bài tập thường xuyên ở nhà để tăng khả năng của bản thân hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn