Thời Gian Học Linh Hoạt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thời Gian Học Linh Hoạt

Ưu điểm

- Thời gian học linh hoạt, có thể sắp xếp học bù khi nghỉ.
- Có 3 giáo viên, trợ giảng
- Luyện phát âm chuẩn giọng Mỹ.

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất nên tốt hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tự học nhiều hơn, không phụ thuộc hoàn toàn vào trung tâm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn