Flexibility - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ Emu English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Flexibility

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- High level course.
- Flexibility.
- Good teacher.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Writing skill.
- Presentation skill.
- Vocabulary.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.