Giáo Viên Nước Ngoài Nhiệt Tình, Tận Tụy | Edu2Review
🎉 Ưu đãi SỐC!! Gói EduMember chỉ 99K/năm từ 10H - 14H hôm nay 04/12/2020.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Emu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nước Ngoài Nhiệt Tình, Tận Tụy

Ưu điểm

- Giáo viên nước ngoài dạy 100% các buổi học.
- Giáo viên nhiệt tình và tận tụy.
- Gần nhà.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Giáo viên giúp đỡ rất nhiều không chỉ trong giờ học.
- Lớp ít người nên chất lượng học tập hiệu quả.
- Tư vấn và hỗ trợ học sinh tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn