Môi Trường Học Tập Tốt - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ Emu English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Môi Trường Học Tập Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Tư vấn sắp xếp lớp phù hợp với trình độ.
- Số lượng học viên trong lớp không quá đông, phù hợp trong việc trao đổi thông tin hoạt động nhóm.
- Trình độ giảng dạy của các giáo viên tốt.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

N/A.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.