Môi Trường Học Tập Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Emu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học Tập Tốt

Ưu điểm

- Tư vấn sắp xếp lớp phù hợp với trình độ.
- Số lượng học viên trong lớp không quá đông, phù hợp trong việc trao đổi thông tin hoạt động nhóm.
- Trình độ giảng dạy của các giáo viên tốt.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

N/A.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn