Học Phí Phù Hợp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí Phù Hợp

Ưu điểm

Sự nhiệt tình của giáo viên đứng lớp. Kiến thức đầy đủ. Mức giá học phí phù hợp.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất hơi cũ. Sau mỗi khóa học nên có một khoảng thời gian nghỉ trước khi bắt đầu khóa học mới.

Trải nghiệm và lời khuyên

Những buổi học không quá tẻ nhạt, buồn chán. Hãy nhớ đi học đầy đủ nhé để có được nhiều kinh nghiệm từ giáo viên để thi IELTS.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn