Học Tiếng Anh Tốt Hơn - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ FEC Vietnam | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Học Tiếng Anh Tốt Hơn

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Phòng ốc rộng rãi và thiết bị hiện đại.
- Nhờ thầy mà em học giỏi và phát âm tiếng Anh tốt hơn.
- Có lúc khó hiểu thì nhờ trợ giảng giúp để dễ hiểu hơn.

Điểm cần cải thiện

- Em hoàn toàn hài lòng về khóa học/trung tâm.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khi học ở đây, em cảm thấy học tiếng Anh tốt hơn và nhờ thầy giúp em cải thiện tất cả kỹ năng tiếng Anh.
- Em khuyên các anh chị cũng như các bạn nên học ở đây vì nó rất bổ ích và giúp ta học tiếng Anh tốt hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.