Luôn Hướng Đến Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ FEC Vietnam | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Luôn Hướng Đến Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Hướng đến chất lượng đào tạo, quan tâm và tạo điều kiện cho học viên tự tin sử dụng tiếng Anh.
- Ngoài việc học, FEC hướng học viên quan tâm đến những hoạt động mang tính cộng đồng, nhân đạo.
- Tổ chức các hoạt động phụ trợ để học viên có điều kiện sử dụng kiến thức đã học.

Điểm cần cải thiện

- Cải thiện kỹ năng phát âm chuẩn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, năng động hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.